Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OPP 27/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga W. K. i H. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skarg F. C., B. i H. K. oraz T. i W. K. na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty P. o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SA/Gd 387/05

II OPP 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych, sygn. akt SA/Sz 1904/03

II OPP 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończ...

II OPP 11/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie robót budowlanych wykonywanych na terenie działki nr [...] w N. sygn. akt II SO/Po 5/05

II OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OPP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Skarga L. L. i P. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia, sygn. akt VII SA/Wa 1250/08

II OPP 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 728/09 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II OPP 29/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, sygn. akt II SA/Wr 415/03

II OPP 30/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie gromadzenia ścieków na działce nr 96/1 w N., sygn. akt II SA/Wr 1350/03

II OPP 31/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga L. B., K. B., H. A., S. K., M. K., D. P., E. P. i E. T. -K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1832/13 w sprawie ze skarg L. B., K. B., H. A., S. K., M. K., D. P., E. P. i E. T. -K. oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę drogi ekspresow...
1   Następne >   +2   +5   +10   24