Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OPP 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, sygn. akt II SA/Gl 1134/08

II GPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 370/83

I OPP 11/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 715/05 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łomży w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zwolnienia z opłat za wymianę prawa jazdy

II SAB/Op 15/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie nierozpoznania odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy