Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OPP 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, sygn. akt II SA/Gl 1134/08

I OPP 75/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt II SA/Go 205/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II GPP 10/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OPP 101/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1874/13 ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami

I OPP 102/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1815/13 ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OSK 2504/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Lubelskiego w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OPP 27/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga W. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. sygn. akt II SAB/Go 20/11

I OSK 2506/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Lubelskiego w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2005/12 - Wyrok NSA z 2013-01-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 1. uchyla zaskarżony wyrok w punktach II. i III. i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od G. C. na rzecz Samorządowego Kolegium...

II GPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Skarga Z. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 469/09 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   8