Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 3018/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy po wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 957/11 w przedmiocie rejestracji czasowej samochodu osobowego

I OSK 2507/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2717/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2509/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2508/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2715/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2716/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

II SAB/Ol 173/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi spółki A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta w sprawie uzgodnienia zjazdu 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; 2) orzeka, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) nie wymierza organowi grzywny; 4) zasądza od Prezydenta na rzecz skarżącej kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Gl 10/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-17

Sprawa ze skargi R. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta S. w przedmiocie dozoru pojazdu

IV SAB/Po 148/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie wymiany prawa jazdy.