Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SAB/Wa 39/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi 'F' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Finansów postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego 1. stwierdza przewlekłe prowadzenie przez Ministra Finansów postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego; 2.

VI SAB/Wa 12/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Gospodarki postępowania odwoławczego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

VI SAB/Wa 15/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi C. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta m. W. w przedmiocie wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

VI SAB/Wa 9/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier

VI SAB/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]

VI SAB/Wa 17/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wójta Gminy N. w sprawie nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej 1. odrzuca skargę A. S. 2.