Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OPP 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o anulowanie czynności materialno

II OPP 31/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień, sygn. akt III SA/Łd 632/04

II OPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt III SA/Wr 279/07 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego