Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OPP 23/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga M. L. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej, sygn. akt I SA/Wa 903/07

I OPP 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania odwołania, sygn. akt I OSK 1129/07