Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 605/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi B. G. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 7/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi H. K. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 92/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi M.O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 791/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi E. P. i M. B. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania w przedmiocie rozpatrzenie wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 792/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi E. P. i M. B. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania w przedmiocie rozpatrzenie wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 671/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

VI SAB/Wa 58/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi O. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 582/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi P. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 9/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi T. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia