Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OPP 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-25

Skarga Stowarzyszenia [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 502/11 w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały nr [...] Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie 'regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałb...