Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OPP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

Skarga Stowarzyszenia O. w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w przedmiocie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, sygn. akt II SA/Wr 502/11

II OSK 1236/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OPP 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-25

Skarga Stowarzyszenia [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 502/11 w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały nr [...] Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie 'regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałb...

II OSK 1478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej 'D.' Sp. j. K.J., R. G. z siedzibą w Z. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'D.' Sp. j. K.J., R. G. z z siedzibą w Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 3253/17 - Wyrok NSA z 2018-03-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie stosunków wodnych

II OSK 1105/17 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Gminy i Miasta K. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II OPP 30/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Skarga H. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 444/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Cz. w przedmiocie wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie stanu wody na gruncie

II OSK 2717/17 - Wyrok NSA z 2018-02-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy W. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II OPP 18/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Skarga H. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 51/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1630/14

II OSK 54/18 - Wyrok NSA z 2018-07-20

Skargi kasacyjne Burmistrza Miasta L. oraz S. H. i S. H. od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi S. H. i S. H. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta L. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych
1   Następne >   2