Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3253/17 - Wyrok NSA z 2018-03-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie stosunków wodnych

II OSK 54/18 - Wyrok NSA z 2018-07-20

Skargi kasacyjne Burmistrza Miasta L. oraz S. H. i S. H. od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi S. H. i S. H. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta L. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Gl 48/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Gminy i Miasta K. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SAB/Sz 134/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-13

Sprawa ze skargi Spółki A. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta D. w przedmiocie wydania decyzji