Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 84/14 - Wyrok NSA z 2014-06-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wr 44/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie mienia pozostawionego poza obecnym granicami Rzeczypospolitej Polskiej