Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPP 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt I SAB/Kr 5/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego K. w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w podatku od spadków i darowizn