Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Po 19/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej [...] w przedmiocie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r.

III SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.