Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania X

II FPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt I SA/Go 266/14 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II FSK 3097/12 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

II FPP 9/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2040/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

II FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 22 lipca 1999...

II FPP 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2200/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

I SAB/Gl 11/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok

I SA/Gl 84/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi B.G. na niewykonanie wyroku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FPP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-29

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 668/13 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

II FPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/GL 189/12 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-23

Skarga R. R. na decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. postanowił: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.
1   Następne >   +2   6