Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6113 Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 47/12 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku doch...

I SA/Łd 280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok

I SAB/Wr 25/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi: A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s we W. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r.: