Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6114 Podatek od spadków i darowizn X

II FPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn

II FPP 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1787/11 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

II FPP 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt I SAB/Kr 5/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego K. w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w podatku od spadków i darowizn