Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

II FPP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Skarga F. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 946/07 ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga J. D. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 1061/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Lu 386/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-02

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r.

II FPP 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 975/06 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości

II FPP 6/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-19

Skarga S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1076/10 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II FPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SAB/Wa 52/11 ze skargi A.D. na przewlekłość postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. w przedmiocie odwołania od decyzji w podatku od nieruchomości za 2011 r.

II FPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-29

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wstrzymania biegu odwołań od nakazów płatniczych za pierwsze i drugie półrocze 1996 roku oraz za lata 1997, 1999 i 2001

II FPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt II FW 6/08, dotyczącym wyznaczenia sądu właściwego do rozpoznania wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 718/07 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia łączn...

II FPP 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 17/01 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu

II FPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 7/98 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w rozpatrzeniu odwołań od decyzji Wójta Gminy W P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 1996 r., za II półrocze 1996 r. i za 1997 r.
1   Następne >   +2   5