Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6117 Ulgi płatnicze ( umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) X

II FPP 8/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1081/06 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SAB/Bd 8/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. W. w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

II FPP 10/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

II FPP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-31

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 1620/11 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych, odsetek oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych

II FPP 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1081/06 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

II FPP 16/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 7/13 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie opłaty za wywóz odpadów

I SAB/Wr 1/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Skarga J. R. K. na przewlekłość postępowania Rady Gminy M. w przedmiocie prowadzonego postępowania w sprawie umorzenia raty podatkowej

II FSK 1085/17 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi 'G. [...] ' S.A. z siedzibą w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

I SAB/Gl 9/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi A S.A. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

II FSK 1683/17 - Wyrok NSA z 2017-09-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi 'G. [...]' S.A. z siedzibą w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
1   Następne >   2