Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych X

II FPP 10/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3179/13 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SAB/Op 3/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego

II FSK 6/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

II FPP 8/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygnaturze akt I SA/Po 51/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie umorzenie postępowania w zakresie złożonego wniosku

I SAB/Go 47/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku skarżącego z [...] grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

II FPP 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 108/11 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FPP 7/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 30 grudnia 1999...

II FPP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-29

Skarga 'B.' sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2602/11 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Rz 2/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   4