Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 2794/15 - Wyrok NSA z 2016-05-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego

I OSK 763/16 - Wyrok NSA z 2016-06-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Nowosądeckiego i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Nowosądeckiego w przedmiocie dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów

II SAB/Bk 81/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów