Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Ol 114/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie zmiany oznaczenia użytków gruntowych I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); III. umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; IV. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

I OSK 1349/14 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia

III SAB/Łd 1/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z 23 marca 2004 roku

II SAB/Op 59/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-25

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

III SAB/Kr 5/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wznowienia postępowania

II SAB/Po 42/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-25

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłość Wójta Gminy W. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 1746/12 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy Pniewy w przedmiocie prowadzonego postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Sz 106/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi M. J. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Po 91/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi Stanisława K. na przewlekłość Starosty S. w przedmiocie zmian z ewidencji gruntów i budynków;
1   Następne >   +2   5