Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OPP 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego sygn. akt II SAB/Bk 35/11

II OPP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1263/10 ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II OZ 278/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S.