Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OPP 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1404/07 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego