Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1852/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Gd 204/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

VIII SAB/Wa 54/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie przewlekłego prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w sprawie warunków zabudowy

II SAB/Kr 152/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta K. w sprawie znak: [....]

IV SAB/Wa 191/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Po 97/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-04

Sprawa ze skargi S. Sp. z o. o. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1495/10 - Wyrok NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Po 67/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie lokalizacji drogi

IV SAB/Wa 189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 190/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...].
1   Następne >   +2   +5   +10   14