Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1852/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga D. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 1469/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OPP 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga B. G.-T. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie nierozpoznania zażalenia B. G.-T. na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 291/09 ze skargi B. G.-T. i A. T. na uchwały Rady Miasta Świnoujście , nr [...], , nr [...] i , nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego...

II OPP 49/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 57/09 w sprawie ze skargi D.W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 781/06

II OPP 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SO/Wr 6/08 w sprawie wniosku D. W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. za nieprzekazanie skargi do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

II OSK 1495/10 - Wyrok NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie warunków zabudowy

II OPP 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga J. L., E. L. i J. L. na przewlekłość postępowania WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Ka 3290/03 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego

II OPP 50/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 249/05 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II OZ 53/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu oku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   11