Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

VIII SAB/Wa 54/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie przewlekłego prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w sprawie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 191/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 190/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...].

IV SAB/Wa 49/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi A. D. i R. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy W. w przedmiocie zmiany decyzji nr [...] Wójta Gminy W. ustalającej warunki zabudowy

VIII SA/Wa 548/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi S. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. po wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze VIII SA/WA 1157/10 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. z wniosku S. J. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10;

VIII SAB/Wa 60/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi E. P. w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez Prezydenta Miasta R.

IV SAB/Wa 264/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

VIII SAB/Wa 13/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] po wyroku uchylającym w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 761/11

VIII SAB/Wa 14/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

Sprawa ze skargi S. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10
1   Następne >   2