Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OPP 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SA/Sz 26/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SAB/Po 94/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Gminy O. w przedmiocie warunków zabudowy;

II SAB/Po 58/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Po 92/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Inne w przedmiocie warunków zabudowy