Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1852/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1495/10 - Wyrok NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Rz 69/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi C.T. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 333/14 - Wyrok NSA z 2014-07-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy K. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi K. R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Wa 49/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi A. D. i R. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy W. w przedmiocie zmiany decyzji nr [...] Wójta Gminy W. ustalającej warunki zabudowy

II SAB/Kr 216/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-05

Sprawa ze skargi B. J. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Z. I. zobowiązuje Wójta Gminy Z. do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu wszczętym z urzędu zawiadomieniem Wójta Gminy Z. , znak: [...]; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wójta Gminy Z. na rzecz skarżącej B. J. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

II OPP 57/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SAB/Gl 4/13 w sprawie ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy P. w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu

II SAB/Bk 66/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

Sprawa ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Gl 4/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-03

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy P. w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu

II OSK 1646/14 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy [...] od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi K. M. i Z. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu
1   Następne >   +2   5