Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OPP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga Z. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi oraz zatwierdzenia podziału działek sygn. akt III SA/Rz 721/10

II SAB/Gl 19/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania zaświadczenia w sprawie lokalizacji autostrady

II SAB/Gl 48/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie załatwienia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji dotyczącej lokalizacji autostrady

IV SAB/Po 16/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-10

Sprawa ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji