Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Op 19/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania

II SAB/Op 23/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zalesiania gruntów

II OSK 1642/12 - Wyrok NSA z 2012-09-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Starosty S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłość postępowania Starosty S. w przedmiocie wymiany gruntów

II SAB/Op 13/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Głubczyckiego w przedmiocie wymiany gruntów

II SAB/Wr 9/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wykonania aktu nadania ustalającego granice gospodarstwa oraz jego szacunek

II OSK 499/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Bd 103/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 500/18 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę C. w przedmiocie wyrażenia zgody na zalesienie gruntów rolnych

II OSK 3310/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę C. w przedmiocie zezwolenia na zalesienie gruntów

II SAB/Bk 21/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w B. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości rolnej
1   Następne >   2