Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SAB/Wa 192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku