Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Po 14/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania;

II SAB/Gl 27/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydent Miasta C. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Kr 74/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody I. zobowiązuje Wojewodę do wydania aktu administracyjnego w sprawie odwołania skarżącej T.D. od decyzji Starosty T. oku znak: [...], w termie miesiąca od otrzymania akt postępowania. II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej T.D. kwotę 357 zł ( trzysta pięćdziesiąt siedem złotych ), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Gl 2/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości