Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Kr 137/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi J.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę

II SAB/Gd 39/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

II SAB/Po 51/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Słupeckiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Po 52/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Słupeckiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OPP 81/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Skarga W. K. i Z. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 148/11 ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie zawieszenia postępowania admi...