Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1918/13 - Wyrok NSA z 2013-11-25

Skargi kasacyjne Wojewody Łódzkiego od wyroków WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. K. i J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Łódzkiego oraz na bezczynność Wojewody Łódzkiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

I OPP 45/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ograniczenia zasobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1204/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-09

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 569/06 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

I OSK 502/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

I OPP 52/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

skarg J. G., A. G. i S.W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 166/13 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w c...

I OPP 53/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

skarg J. G., A. G. i S. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 166/13 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w ...

I OPP 54/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną sygn. akt I OSK 1796/11

I OPP 127/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt II SA/Po 337/05 i Naczelnym Sądem Administracyjnym sygn. akt I OPP 185/05 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga S. Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1880/04 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   11