Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1918/13 - Wyrok NSA z 2013-11-25

Skargi kasacyjne Wojewody Łódzkiego od wyroków WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. K. i J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Łódzkiego oraz na bezczynność Wojewody Łódzkiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 1204/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II SAB/Wr 132/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi G. J. i L. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody D. w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia prawa własności nieruchomości

I OSK 502/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

II SAB/Kr 137/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi J.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę

II SAB/Wr 56/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-09

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę

II SAB/Wr 52/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi K. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi

VIII SA/Wa 420/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek J. P., W. P. o ukaranie Wojewody [...] grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08 wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych.

I OSK 2443/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   7