Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OPP 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 58/08 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I OPP 44/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-04

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 100/07

I OPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB Wa 100/07

I OPP 9/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie sygn. akt I OSK 1515/07 ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w przedmiocie należności pieniężnych z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej