Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OPP 14/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 21/12 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości uposażenia wypłaconego za miesiąc [...] 1991 r. sygn. akt II SAB/Wa 362/11

II SAB/Wa 139/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej należności za podróże służbowe

II SAB/Wa 195/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi J. D. na Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych