Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Ol 194/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wydania zaświadczenia 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; 2) orzeka, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Bk 101/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie mianowania na stanowisko

II SAB/Wa 139/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej należności za podróże służbowe

I OSK 702/13 - Wyrok NSA z 2013-08-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

II SAB/Wa 195/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi J. D. na Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych

IV SAB/Wr 361/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie nieuzupełnienia propozycji służby

I OSK 148/16 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi G. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie obniżenia dodatku służbowego

II SAB/Bk 172/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie wypłaty dopłaty do wypoczynku za lata 2015, 2016, 2017

II SAB/Po 197/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SAB/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
1   Następne >   +2   5