Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego

VII SAB/Wa 89/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi J F na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego J F kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

VI SAB/Wa 45/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

II SA/Bk 420/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-13

Sprawa ze skargi J. M. M. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 w przedmiocie choroby zawodowej

VI SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na działalność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

VII SAB/Wa 90/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi T F na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego T F kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

VI SAB/Wa 15/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi 'I.' Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie rozpoznania odwołania

II GSK 3/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we W w sprawie ze skargi F S Spółki z o.o. we W na przewlekłe prowadzenie postępowania przez D Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W, 2. zasądza od D Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu...

IV SAB/Wr 147/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w upadłości z/s we W. na przewlekłość postępowania D. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 450/18 - Wyrok NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
1   Następne >   3