Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OPP 6/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1023/08 w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej

II OPP 8/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga L. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skarg L. L. na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SA/Gl 191/09

II GPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2202/14 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie reklamy produktu farmaceutycznego

II OPP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga L. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 59/09 ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej

II OPP 33/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie choroby zawodowej

II OPP 34/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie choroby zawodowej

II OPP 28/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SAB/Gd 3/04) w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr [...] w G. w przedmiocie wydania dokumentacji medycznej

II OPP 34/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 869/12 w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej

II OPP 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

skarg L. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie wydania postanowień w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SAB/Gl 21/09

II OPP 11/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 810/10 w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   6