Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego

VII SAB/Wa 89/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi J F na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego J F kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

VI SAB/Wa 5/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wydania pozwolenia na import równoległy produktu

VI SAB/Wa 45/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

VI SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na działalność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

VII SAB/Wa 90/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi T F na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego T F kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

VI SAB/Wa 15/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi 'I.' Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie rozpoznania odwołania

VI SAB/Wa 72/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis wyrobu medycznego do wykazu leków refundowanych i ustalenie ceny urzędowej

VI SAB/Wa 89/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania

VI SAB/Wa 28/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
1   Następne >   2