Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OPP 33/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1041/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego