Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SAB/Wa 141/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku o wyjaśnienie treści decyzji 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do wydania postanowienia w sprawie z wniosku skarżącej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w przedmiocie wyjaśnieni...

II GSK 453/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

VI SAB/Wa 102/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi K. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

VI SAB/Wa 29/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 12/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi R. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

II GSK 5091/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie, stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego

II GSK 5088/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego

II GSK 5089/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego

II GSK 5086/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłości postępowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia radiowego

II GSK 3415/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na bezczynność oraz przewlekłość prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji ustalającej zapewnienie dostępu do nieruchomości i budynków oraz infrastruktury technicznej
1   Następne >   2