Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SAB/Wa 42/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 40/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 41/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 141/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku o wyjaśnienie treści decyzji 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do wydania postanowienia w sprawie z wniosku skarżącej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w przedmiocie wyjaśnieni...

VI SAB/Wa 69/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi K. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej

VI SAB/Wa 102/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi K. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

VI SAB/Wa 29/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 12/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi R. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 31/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-27

skarg P. S.A. z siedzibą w W. oraz O. w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o unieważnienie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016
1   Następne >   2