Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Wr 40/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 42/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 43/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi I. D. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 2/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie załatwienia sprawy zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 36/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

III SAB/Gd 23/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 56/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-08

Sprawa ze skargi V.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 13/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-09

Sprawa ze skargi O. K. na przewlekłe postępowanie Wojewody D. w przedmiocie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 916/18 - Wyrok NSA z 2018-08-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

II OSK 917/18 - Wyrok NSA z 2018-08-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.
1   Następne >   +2   +5   +10   37