Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OPP 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 433/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa

I OPP 18/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga B. L. i A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 944/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2977/12 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Skarga o stwierdzenie nieważności zarządzenia

I OPP 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt IV SA/Wa 630/06

I OPP 56/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł.

I OPP 33/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga H.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 630/06 ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga H.F. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1722/15 ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2001/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia skargę kasacyjną oddala
1   Następne >   2