Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SAB/Op 3/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej w celach łowieckich

II SAB/Bk 5/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-28

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej w celach sportowych

II OSK 2120/16 - Wyrok NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej w celach łowieckich