Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 31/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Skarga B. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Po 485/07

I OPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 692/07 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

I OPP 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego, sygn. akt IV SA/GL 968/07

I OPP 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/GL 969/07

I OPP 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach, sygn. akt II SA/Ka 778/98 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

I OPP 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 969/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 968/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i zasiłku okresowego

I OPP 34/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 48/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej