Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego, sygn. akt IV SA/GL 968/07

I OPP 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/GL 969/07